Szanowni Państwo

zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Mikrograntów młodzieżowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

Czekamy na Państwa wnioski w terminach naborów:

  • 1-28 lutego 2019
  • 1-15 maja 2019
  • 1-15 września 2019


W wyjątkowych wypadkach braku możliwości złożenia wniosku w generatorze można:

a) przesłać/złożyć wersję papierową pobraną ze strony www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe-dokumenty/
na adres:
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu.

b) przesłać formularz wniosku na adres: a.pietrzyk@sektor3.wroclaw.pl (skan - wymagany podpis!) w terminach naborów.Załóż konto

Akcjeptuję regulamin

Responsive image